Wat doe ik?

Praktijk OptiFysik is er voor alle problemen met lichamelijk functioneren en –welzijn in de persoonlijke leefomgeving.

Dit kan zijn van een eenvoudig schouderprobleem tot complexe samengestelde problemen door combinaties van meerdere chronische ziekten met doorgemaakte blessures tijdens het leven. Het bewegen staat hierbij altijd centraal. Jezelf kunnen verzorgen, bezig zijn in en rondom huis en deelnemen aan sociale activiteiten hebben hier mee te maken. Ze vormen een belangrijk en onmisbaar onderdeel van onze kwaliteit van leven.

U schakelt mij in door een afspraak te (laten) maken bij u thuis. We bekijken samen de dagelijkse activiteiten die belangrijk voor u zijn en inventariseren de aanwezige problemen. Het onderzoek dat ik uitvoer kan uitgebreid zijn, om deze zorgvragen vast te stellen. Er is ook aandacht voor degenen die u verzorgen en indien nodig betrekken we andere zorgverleners hierbij. Ik sta altijd in nauw contact met andere hulpverleners.

Wat ik voor u kan doen:

• Het geven van advies en informatie

• Valpreventie training

• Ondersteunen van mantelzorger(s)/familie en andere zorgverleners

• Signaleren van relevante niet thuiszorgtherapeutische problematiek

• Advies geven en leren omgaan met (verplaatsings)hulpmiddelen

• Behandelen van orthopedische en neurologische klachten

• Functionele oefentherapie

• Palliatieve begeleiding

• Psychosociale ondersteuning