Voor wie?

De thuiszorgtherapeut is er voor alle mensen die door (ziekte-)omstandigheden zorg aan huis nodig hebben. Deze (complexe) zorg moet wel een relatie hebben met het bewegend functioneren.

Tot de doelgroep behoren:

• Kwetsbare ouderen

• Chronische zieken

• Terminale patiënten

• Mensen met G(eestelijke) G(ezondheid) Z(org) problematiek

• Gehandicapten

• Mensen met orthopedische problematiek, bijvoorbeeld na heup/rug/knie operatie. Deze behandelingen worden gestopt als de patiënt voldoende belastbaar is om naar een bestaande praktijk in de regio te gaan. Voor goede overdracht wordt dan gezorgd.

De zorgvraag van de patiënt staat centraal bij de behandelingen van de thuiszorgtherapeut. Ook is er aandacht voor de (over)belasting van de mensen die meehelpen bij het verzorgen van de patiënt. Dit kunnen de mantelzorger(s), de hulpen die de verzorging(verpleging) als taak hebben en familie en vrijwilligers die tijdelijk helpen zijn. Wanneer het nodig is kan Praktijk OptiFysik deze mensen adviseren en begeleiden bij het verzorgen van de patiënt.
Praktijk OptiFysik, uw thuis in goede handen!