Actueel

11-08-2020

Herstelzorg na COVID-19

Heeft u COVID-19 gehad? Zo ja, dan kan het zijn dat u nog grote problemen heeft met het herstellen en bij het oppakken van uw dagelijks leven of werk. Hierbij kan herstelzorg helpen. Praktijk OptiFysik biedt specialistische zorg op dit gebied.

Herstelzorg is bedoeld voor bijvoorbeeld de onderstaande klachten:

  • Verminderde spierkracht en -massa of uithoudingsvermogen (rekening houdend met de situatie voorafgaand aan COVID-19)
  • Vermindering in activiteiten, beweeggedrag en inspanningscapaciteit
  • Problemen door langdurige immobiliteit, zoals perifere neuropathie of gewrichtsklachten
  • Ademhalingsproblemen
  • Verminderde zelfredzaamheid bij activiteiten in het dagelijks leven

Als u herstelzorg nodig heeft, wordt dit nu onder voorwaarden vergoed door uw basisverzekering. Deze tijdelijke regeling zorgt er voor, dat mensen die COVID-19 hebben gehad snel geholpen kunnen worden. Ook heeft de regeling als doel, om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over goede zorg na COVID-19. De regeling geeft u aanspraak op 50 behandelingen van een oefentherapeut of fysiotherapeut, 8 uur ergotherapie, 7 uur begeleiding door een diëtist of onbeperkte behandeling door een logopedist. Dit geldt voor een periode van een half jaar.

Voorwaarden voor behandeling zijn een verwijzing van uw huisarts en deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. U geeft van te voren toestemming voor het gebruik van gegevens over uw gezondheid en behandeling. Op deze manier hopen onderzoekers bewijs te kunnen vinden, dat herstelzorg mensen die COVID-19 hebben gehad kan helpen om sneller te herstellen.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neemt u dan contact op via het contactformulier.

18-05-2020

Oefentherapie aan huis langzaam weer hervat

Begin mei kwamen de regering en het RIVM met een stappenplan, om paramedische zorg veilig en verantwoord op te schalen. In het stappenplan staat onder welke voorwaarden de zorg plaats kan vinden. 6 mei kwam het kabinet tijdens een persconferentie met nieuwe maatregelen en is het triage stappenplan aangepast. Dit is de meeste recente richtlijn, waarmee ik nu werk. Klik op de link om het triage stappenplan te lezen: triage_stappenplan_corona_v9-8-mei-2020.pdf

Het bovenstaande houdt in, dat behandelingen aan huis langzaam weer hervat kunnen worden, volgens de richtlijnen van het RIVM. Een belangrijk punt is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze ben ik zo snel mogelijk gaan aanschaffen en heb ik nu in huis. Wanneer ik voor een behandeling dichter dan 1,5 m bij u moet komen, gebruik ik een mondkapje, handschoenen en een beschermingsbril. Zo zijn zowel u als ik beschermt tegen eventuele besmetting.

Daarnaast heb ik de e-learning ‘revalidatie coronapatiënten in de eerste lijn’ gevolgd en met succes afgerond. Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor zorgexperts. Hierbij heb ik kennis tot mij genomen over het coronavirus, de behandeling op de intensive care, verwijzing en vergoeding, oefentherapeutische behandeling en samenwerking met andere zorgverleners. Patiënten die genezen zijn van het coronavirus (maar nog niet hersteld) kan ik helpen weer op krachten te komen, deel te laten nemen aan het dagelijks leven en begeleiden om werk, sport en hobby’s weer op te pakken.

24-03-2020 

Oefentherapeutische zorg in tijden van het coronavirus

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de manier, waarop oefentherapeutische zorg aan patiënten kan worden geleverd. Het heeft bij velen al voor de nodige twijfel en onrust gezorgd. Kan ik mijn behandelingen door laten gaan of beter tijdelijk stop zetten? In tijden van virussen is het juist extra belangrijk om aan uw gezondheid te werken. Veel mensen zullen vroeg of laat door het coronavirus getroffen worden. Het is belangrijk dat uw conditie goed is, mocht dit uw overkomen.

Ik volg nauw het nieuws vanuit de overheid en mijn beroepsvereniging VvOCM. De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) vindt, dat op dit moment noodzakelijk zorg geleverd moet kunnen worden. Doordat oefentherapeuten hun zorg op houding- en bewegingsgebied blijven leveren, worden ook huisartsen en ziekenhuizen ontlast. Zij hebben het op dit moment erg druk. Zo help ik de continuïteit van zorg te waarborgen voor oudere en kwetsbare personen.

Het advies is wel, om face-to-face consulten zoveel mogelijk te minimaliseren. Als het niet anders kan, moet er direct contact plaatsvinden en houd ik me aan de hygiëneregels van het RIVM. Zo was ik bijvoorbeeld zowel voor als na de behandeling mijn handen en droog ze af met papieren handdoekjes.

Een gedeelte van de zorg zal indien mogelijk op afstand gaan plaatsvinden in plaats van bij u thuis. Dit betekent via een telefonisch consult, beeldbellen of via de mail. Hierbij is privacy uiteraard belangrijk. Er zal altijd afstemming zijn met de patiënt over de wijze van communicatie en consult.

Ik wil u vragen bij milde klachten zoals neusverkoudheid, keelpijn of hoesten uw fysieke afspraak af te zeggen en eventueel om te zetten in een telefonische consult of beeldbellen. In het geval ik milde klachten vertoon, stel ik u uiteraard ook op de hoogte. Verder is iedereen zoekende in deze lastige tijd en wil ik oproepen om met z`n allen ons gezonde verstand te gebruiken.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u met mij contact opnemen. Voor meer informatie over het coronavirus verwijs ik u naar http://www.thuisarts.nl.

Ook in tijden van het coronavirus staat Praktijk OptiFysik voor u klaar!