Praktijk OptiFysik

Voor coaching van uw bewegend leven

Welkom bij Praktijk OptiFysik!

Bij kwetsbare ouderen, chronisch zieken, terminale patiënten en mensen met andere lichamelijke ongemakken kan de thuissituatie in de loop van het ziekteproces steeds meer problemen geven. Wist u dat 94% van de ouderen nog thuis woont en dit aantal stijgt door de toenemende vergrijzing en het “langer thuisbeleid” van de overheid? Ook het aantal mensen met meerdere ziekteprocessen neemt toe. Uw zelfredzaamheid behouden wordt belangrijk om verantwoord thuis te kunnen blijven wonen.

Dit zo lang mogelijk kunnen met goede kwaliteit van leven blijft de wens van de meeste mensen. Veranderingen in gezondheid maken dit niet meer zo vanzelfsprekend. Er kunnen lichamelijke en mentale klachten ontstaan waardoor bewegen problemen gaat geven. Uzelf verplaatsen in huis en het uitvoeren van alledaagse activiteiten wordt moeilijk. De zelfredzaamheid neemt af en de kans op het krijgen van ongelukken (bijvoorbeeld vallen) wordt groter. Deze ongunstige ontwikkelingen kunnen toenemen, waardoor de gezondheid snel achteruit kan gaan.

Een goede aanpak van deze problemen, het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium, is belangrijk. Paulien van Eldik, thuiszorgtherapeut, kan u hierbij helpen. Thuiszorgtherapie, een specialisatie binnen het vak, richt zich op het behandelen en begeleiden van (complexe) zorg in de thuissituatie. Vooraf brengt een integraal onderzoek de kwetsbaarheid van de patiënt (en mantelzorger) in beeld. Uw zorgvraag staat centraal bij de interventies van de thuiszorgtherapeut. Efficiënte samenwerking en zorgafstemming met andere zorgverleners garanderen een optimaal zorgproces.

Praktijk OptiFysik, sinds 1 januari 2008 gestart in Driebergen, biedt deze bewegingstherapeutische zorg aan huis. Voor het maken van een afspraak aan huis, bel 06-294 460 55.

 

Praktijk OptiFysik, uw thuis in goede handen!